EWC ska bildas i margarinbolag

Ett nytt europeiskt företagsråd (EWC) ska bildas i Upfield Foods som är Unilevers gamla margarindel. Den som leder arbetet är Lars Erlandsson, Livs klubbordförande på margarinfabriken i Helsingborg. – Det ska bli superspännande. Det är [Läs mer…]

Om rätten till sympatiåtgärd

Svenskt Näringsliv och Moderaterna har länge velat begränsa den fackliga konflikträtten, däribland rätten till sympatiåtgärd. Hamnkonflikten i Göteborg har fungerat som det starkaste argumentet för en begränsning, men efter uppgörelsen mellan parterna den 5 juni [Läs mer…]

Fria fackförbund attackeras i Algeriet

Algeriets regering trappar upp kriget mot fackliga rättigheter och fria fackföreningar efter att FN:s arbetslivsorgan ILO tidigare i år presenterat en kritisk rapport på internationella arbetskonferensen. Algeriets fria fackföreningar står inför en ny våg av [Läs mer…]

Miljoner investeras i HK Scans slakteri

70 miljoner kronor investerar HK Scan i slakteriet i Kristianstad för att skapa effektivare produktion, bättre arbetsmiljö och bättre livsmedelssäkerhet. – Investeringen i slakteriet är mycket välkommen, säger Peter Ekström, huvudskyddsombud på HK Scan i [Läs mer…]

Mot våld och trakasserier

Trots starkt motstånd från arbetsgivargruppen – som inte ville ställa sig bakom mer än på sin höjd en rekommendation – beslutade ILO:s normgivande kommitté i juni att kampen mot trakasserier och våld kräver en konvention, [Läs mer…]

Fakta om löner

Det finns en lönestege och företaget skjuter till pengar utöver den centralt framförhandlade lönepotten. Vissa individuella ersättningar har tillkommit som är kopplade till uppgifter och kompetens. Vid upplärning utgår ett upplärnings-tillägg. Den som är lagledare [Läs mer…]

Brexit hotar inte bryggerijobb

Jobben på Koppar-bergs bryggeri i Sverige kommer inte att påverkas av att företaget flyttar den brittiska produktionen till Storbritannien. Det uppger bryggeriets vd Peter Bronsman. – Det hade haft betydelse om vi inte ökat volymerna [Läs mer…]