Brister i hanteringen av farliga ämnen

Drygt åtta av tio arbetsplatser som Arbetsmiljöverket har inspekterat under två veckor uppvisar brister i hanteringen av farliga ämnen. Inspektioner gjordes på drygt 1 800 arbetsplatser. Det handlar framförallt om bristande dokumentation och att förteckningen över [Läs mer…]

James Walker

Yrke: Lärare på Nottingham Trent Universitetet. Bor: Nottingham. Familj: Son som är 25 år, flickvän. Ålder: 45 år. Favoritläsning: DH Lawrences brev. Teve: Ibland Netflix. Nyheter: Guardian, bloggar, sociala medier. Mat: Vegetarian sedan han var [Läs mer…]

Truckförares nacksmärtor

I en ny studie från arbets- och miljömedicin i Linköping har truckförarnas arbetsmiljö kartlagts. Den visar en förhöjd risk för att drabbas av nacksmärtor redan efter ett till två år. 49 procent av truckförarna har [Läs mer…]

Ny vintersalong på Runö 2019

Runö folkhögskola arrangerar en ny vintersalong för sjätte året i rad. Syftet är att inspirera till konstnärliga uttryck och lyfta fram kulturen inom arbetarrörelsen. Salongen, som är en jurybedömd utställning, står öppen för alla LO-medlemmar [Läs mer…]

Många nya jobb spås inom mat

Inom de närmaste åren behöver företag inom livsbranschen anställa 40 000 nya medarbetare. Inom fem år handlar det om 57 000 nya arbetstillfällen. Det tror LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen som tagit fram en rapport till den [Läs mer…]

Smittrisk inom kycklingindustrin

Den som jobbar med uppfödning och slakt av kyckling löper en förhöjd risk att smittas av antibiotikaresistenta bakterier. Det framkom på Arbetsmiljöverkets seminarium i Stockholm i september. Det är de antibiotikaresistenta ESBL-bakterierna som är problemet [Läs mer…]

”Håll liv i kraften”

– Nu måste vi hålla liv i den kraft vi hade i valrörelsen och fortsätta samtalen och medlemsrekryteringen, säger Eva Guovelin, Livs förbundsord-förande. Under valrörelsen genomförde Livs 39 175 samtal och totalt ringde LO-förbunden cirka 660 000 [Läs mer…]