Arbetstidslagen blir skarpare

[Ur nummer: 04/2005] Efter kritik föreslår regeringen att EU:s arbetstidsdirektiv genomförs på ett tydligare sätt. Ändringar av arbetstidslagen föreslås från och med den 1 juli. Den genomsnittliga totalarbetstiden (inklusive övertid och jourtid på arbetsplatsen) får [Läs mer…]

Norden bäst på tillväxt

[Ur nummer: 04/2005] Målet för den ekonomiska politiken är att skapa jobb och tillväxt. Inom EU kallas ambitionen för ”Lissabonstrategin”. EU:s regeringschefer vill visa att det är möjligt skapa tillväxt utan enorma klassklyftor och skräpjobb. [Läs mer…]

Fettskatt på godis och läsk

[Ur nummer: 04/2005] 79 åtgärder har Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut tänkt ut för att göra det lättare att äta bättre och röra sig mer. Planen som har överlämnats till regeringen innehåller bland annat förslag om [Läs mer…]

Torbjörn Dahl har avlidit

[Ur nummer: 04/2005] Torbjörn Dahl, ordföranden i Norska Livsmedelsarbetareförbundet, NNN, har hastigt avlidit. Torbjörn blev 61 år. Svenska Livsmedelsarbetareförbundet framför sitt djupaste deltagande med Torbjörns familj, arbetskamrater och vänner i NNN. Torbjörns bortgång är en [Läs mer…]

Vad är det Ica sänker?

[Ur nummer: 04/2005] Är Ica:s tevereklam egentligen så rolig? Om man tänker efter är det någon som får sitta i kläm när priserna sänks. Åke Södergren, Livs ordförande, menar att de nya Vi-butikerna, som är [Läs mer…]

Eurofacket kräver jobb

[Ur nummer: 04/2005] Cirka 50 000 demonstranter deltog i Europafackets demonstration i Bryssel den 19 mars. Avsikten var att föra fram ett tydligt budskap med krav på fler jobb och ett socialt Europa. Europafacket menar [Läs mer…]