– Ren högerpolitik!

[Ur nummer: 06/2004] Det är val till Europaparla-mentet den 13 juni och valet har betydelse för möjligheten att försvara de svenska livsmedelsarbet-arnas löner. Livs utredare Mikael Kullberg sitter med EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv framför sig [Läs mer…]

Minsta mejeriet läggs ner

Arla Foods har kommit med ett inriktningsbeslut som innebär att mejeriet i Karlskrona, som är företagets minsta, läggs ner hösten 2006. 85 anställda är berörda av beslutet. Kvar i Karlskrona blir bara en omlastnings-plats med 15 anställda. [Läs mer…]