Krav på bättre riskbedömningar

Arbetsmiljöverket kräver efter en inspektion att Atria Sverige ska genomföra en rad förbättringar på bolagets anläggning i Skene, bland annat i fråga om riskbedömningar. I befintliga riskbedömningar hade inte arbetsmoment som utförs sällan riskbedömts. Att [Läs mer…]

Vite mot Närke Kött

Närke Kött i Örebro AB har fått ett föreläggande med krav på förbättringar i fråga om belastningsergonomi och buller. Föreläggandet är förenat med ett vite om 75 000 kronor. När Arbetsmiljöverket förra hösten inspekterade företaget [Läs mer…]