Scan får böta 100 000

En operatör på storboskapsslakten på Scans anläggning i Linköping arbetade den 22 april 2016 på en position där man flår av huden från bakben på slaktkroppen. Vid ett tillfälle satt det fasttorkad gödsel på bakbenet, [Läs mer…]

Dödsolycka på Atria

En man i 45-årsåldern skadades så allvarligt vid en maskin på Atrias anläggning i Borås att han senare avled. En liknande olycka inträffade vid Atria i Tranås för drygt ett år sedan. Olyckan inträffade på [Läs mer…]

Arbetsmiljön på Arla i Kallhäll undersöks

Arbetsmiljöverket har förelagt Arla Foods att undersöka de belastningsergonomiska arbetsförhållandena vid kyllagret på mejeriet i Kallhäll. Föreläggandet är förenat med vite på 100 000 kronor. Huvudskyddsombudet begärde i oktober 2016 att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande [Läs mer…]

Lantmännen Cerealia får böta 150 000

ARBETSMILJÖBROTT. Lantmännen Cerealia AB har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada. Den 10 april 2015 inträffade en arbetsolycka vid Lantmännen Cerealias verksamhet i Upsala Ångkvarn. En anställd [Läs mer…]