Delsbo slakteri dömdes till böter

Förvaltningsrätten i Falun dömde i höstas Delsbo Slakteri AB att betala 20 000 kronor i sanktionsavgift för att man brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3). Bolaget överklagade, men Kammarrätten i Sundsvall [Läs mer…]

Tre olyckor på en månad på Atria

Bristande rutiner i arbetsmiljöarbetet och tre olyckor har lett till att Atrias anläggning på Fosie industriområde i Malmö åtalsanmälts av Arbetsmiljöverket som kräver omfattande åtgärder. Arbetsmiljöverkets inspektion föranleddes av tre allvarliga arbetsplats-olyckor i november 2016. [Läs mer…]