Mirjana Momiroska

Ålder: 35 år. Familj: Gift, två döttrar 3 och 4 år. Yrke: Tillverknings-operatör på Kavli i Eslöv. Fackliga uppdrag: Klubbordförande. Fritidsintresse: Barnens behov styr. Lyssnar på? Det mesta förutom country. Läser? Mest facklig litteratur. Planerar [Läs mer…]

Fakta • om pensionerna

Avtalspension betalas in av arbetsgivaren och en förutsättning är att det finns kollektivavtal. Den som har haft flera olika arbetsgivare kan ha avtalspension från olika tjänstepensionsbolag beroende på vilka arbetsgivaren haft avtal med. För Livs [Läs mer…]