Förslaget i korthet:

[Ur nummer: 12/2004] * Medlemmarna i Livs garanteras trygghet på arbetsplatserna genom kollektivavtal och avtalsförsäkringar. I medlemsavgiften ingår också en fritidsolycksfallsförsäkring (TFF) och en grupplivförsäkring (GF 38000). * Där utöver finns olika tillvalsförsäkringar. Det som [Läs mer…]