Patrik Hedenström

Ålder: 54 år. Familj: Barn och barnbarn. Fritidsintresse: Mahognybåten. Drömsemester: Badsemester i Thailand. Politiskt uppdrag: Socialdemokraterna i Storfors. Favoritmat: Thailändskt.

Dagsvers Victor Estby

Murare och betong-arbetare löper trefaldig risk att utveckla ledgångsreumatism, visar en ny studie. Orsaken kan vara farliga ämnen på arbetsplatserna. Murarsång Du murar väggar till ett bo, en varm och skyddad sfär. Dit folk kan [Läs mer…]

Poddradio om klass

”Lite tillspetsat skulle man kunna säga: Att engagera sig fackligt och prata ihop sig på jobbet handlar om att man bildar en berättelse om sig själva som skiljer sig från ledningens berättelse om oss och [Läs mer…]

Stor opinion för flyktingpolitik

Om alla EU-länder skulle folkomrösta om huruvida EU ska ha en gemensam migrationspolitik så skulle ja-sidan vinna med stor marginal. Det visar resultatet i Eurobarometerns opinionsundersökning där 68 procent av EU-medborgarna säger ja medan 25 [Läs mer…]