Vi stödjer bilarbetarna

[Ur nummer: 11/2004] Livsmedelsbranschen har drabbats hårt av nedskärningar och avskedanden den senaste tiden. Därför känner vi stor solidaritet med den kamp  som bilarbetarna  just nu utkämpar, inte enbart med bilarbetarna i SAAB fabriken i [Läs mer…]

Vad är BRC?

[Ur nummer: 11/2004] BRC är en förkortning för British Retail Consortium och är ett kvalitetssäkringssystem som den brittiska detaljhandeln tagit fram. Det innehåller mycket detaljerade krav på produkter, lokaler, produktionsvillkor och personalhygien. Allt ska dokumenteras [Läs mer…]

Tårfylld läsning

[Ur nummer: 10/2004] Boktitel: Ro utan åror Författare: Ulla-Carin Lindquist, Norstedts l Samma dag som Ulla-Carin Lindquist, välkänt nyhetsankare på Rapport, fyllde 50 fick hon veta att hon hade den dödliga sjukdomen ALS. En av [Läs mer…]

Lyckad brännbollsdag

[Ur nummer: 10/2004] – Årets brännbollsturnering var om möjligt ännu mer lyckad än förra året, konstaterar Sven-Uno Bengtsson, lokalombudsman i Livs avd 11 Halmstad. Cirka 200 medlemmar från elva arbetsplatser deltog i turneringen som ordnades [Läs mer…]