Till vad ska vi ha företagsråd?

[Ur nummer: 06/2004] Det tio år gamla direktivet om europeiska företagsråd, EWC, behöver ses över. Det har EU-kommissionen kommit fram till efter alla nedläggningar och förlorade jobb. Inför översynen ska arbetsmarknadens parter samråda under sex [Läs mer…]

Blodigt allvar

[Ur nummer: 06/2004] Det jag har hört och läst om Tjänstedirektivet kan ha varit fel, men om man ser hur det är formulerat kan man fundera på var tjänstemännen finns politiskt. De tycks inte ens [Läs mer…]

Mer medlemsnytta?

[Ur nummer: 06/2004] Nu har det kommit en utredning -”Ännu mer medlemsnytta” – som föreslår att förbundet centraliseras ytterligare på bekostnad av det demokratiska inflytandet på avdelningsnivå. Dessutom föreslås att avdelningarna skall ”beskatta” medlemmarna om [Läs mer…]

Projektet Eldrimner

[Ur nummer: 06/2004] Eldrimner har under sju år varit ett lokalt EU-projekt i Jämtland. Med åren har det kommit att spela en allt viktigare roll som resurs-centrum, nätverksskapare och kunskapsförmedlare när det gäller småskalig livsmedelsproduktion. [Läs mer…]

Småskalig produktion ska underlättas

[Ur nummer: 06/2004] Livsmedelsverket och Jordbruks-verket har fått regeringens uppdrag att tillsammans utreda och komma med förslag till hur lokal livsmedelsförädling ska främjas. – Det är viktigt att underlätta och främja småskalig livsmedelsförädling. Jordbrukare och [Läs mer…]