I väntans tider

[Ur nummer: 06/2004] Nu har det gått ett antal månader sedan jag skrev senast och planerna håller som beräknat. Barnet förväntas komma om någon vecka och jag har fått havandeskapspenning. Trodde att jag skulle få [Läs mer…]

Stora löneskillnader mellan arbetarna

Soedadi och Arief ai Djamil är två livsmedelsarbetare på östra Java. Båda är muslimer och ber fem gånger om dagen. De går upp i ottan för att hinna till jobbet. De gillar sina jobb, men är missnöjda med lönen. Ändå tjänar Arief flera gånger mer än Soedadi. [Läs mer…]

Allt färre har företagshälsovård

[Ur nummer: 07/2004] Genom de arbetsmiljöundersökningar som SCB genomför på Arbetsmiljöverkets uppdrag går det att följa utvecklingen av arbetsmiljöförhållandena. Den senaste, Arbetsmiljön 2003, som bygger på frågor till ett urval av drygt 14 000 av [Läs mer…]

Grattis!

[Ur nummer: 07/2004] Ronny Gustavsson, lokalombudsman i Livs avd Sydöstra, fyller 50 år den 18 augusti. nn Kent Lundberg, f d lokalombudsman i Livs avd 4 Stockholm, fyller 60 år den 29 augusti.

Arbetsmiljölagen ska ses över

[Ur nummer: 07/2004] Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över vissa frågor som gäller arbetsmiljölagen (AML). – Arbetsmiljölagen är i grunden en bra lag, men den behöver ses över och kompletteras. [Läs mer…]