Farligt att jobba skift

[Ur nummer: 06/2004] Nu är det återigen vetenskapligt visat att det är skadligt att jobba skift. Fetma, hjärtinfarkt och diabetessjukdomar är vanligare bland skiftarbetare än bland de som jobbar enbart dagtid. En avhandling vid Umeå [Läs mer…]

Iransk bageriombudsman fri

[Ur nummer: 06/2004] I samband med första maj-firandet i staden Saquez i iranska Kurdistan arresterades ett 40-tal personer, bland dem Mahmoud Salehi, ombudsman i bagarnas fackförening i staden. Utan någon anklagelse hölls han och de [Läs mer…]

Till vad ska vi ha företagsråd?

[Ur nummer: 06/2004] Det tio år gamla direktivet om europeiska företagsråd, EWC, behöver ses över. Det har EU-kommissionen kommit fram till efter alla nedläggningar och förlorade jobb. Inför översynen ska arbetsmarknadens parter samråda under sex [Läs mer…]

Blodigt allvar

[Ur nummer: 06/2004] Det jag har hört och läst om Tjänstedirektivet kan ha varit fel, men om man ser hur det är formulerat kan man fundera på var tjänstemännen finns politiskt. De tycks inte ens [Läs mer…]

Mer medlemsnytta?

[Ur nummer: 06/2004] Nu har det kommit en utredning -”Ännu mer medlemsnytta” – som föreslår att förbundet centraliseras ytterligare på bekostnad av det demokratiska inflytandet på avdelningsnivå. Dessutom föreslås att avdelningarna skall ”beskatta” medlemmarna om [Läs mer…]