Folkbildningen rockar loss

Mer än tre tusen bidrag skickades in till årets svenska melodifestival. Imponerande sa man. Att det finns så många som vill vara med. När chansen är så liten. Men det visste vi ju. Trots att det är ofattbart. [Läs mer…]

Enighet om slopat exportstöd

[Ur nummer: 09/2004] Arbetet för en reglering av världshandeln stapplar vidare. För jordbruket har medlemsländerna i WTO enats om gemensamma principer för en reformering. Överenskommelsen innebär långtgående åtagande för att ta bort exportsubventioner och andra [Läs mer…]

Nya jobb på Swedish Meats

[Ur nummer: 09/2004] Axfood satsar på konsumentförpackat kött i butikerna och det blir Swedish Meats som får levererar varorna. Det bondeägda företaget ska investera 30 miljoner kronor i nya produktionslinjer. På företagets slakteri i Uppsala [Läs mer…]

De valdes till LO:s ledning

[Ur nummer: 07/2004] Wanja Lundby-Wedin omvaldes till LO:s ordförande. De tre vice ordförandena som omvaldes var Erland Olauson som förste vice ordförande och avtalssekreterare, Ulla Lindqvist som andre vice ordförande samt Leif Håkansson som tredje [Läs mer…]

ILO erkänner belastningsskador

[Ur nummer: 09/2004] Belastningsskador har förts upp på listan över yrkessjukdomar av Internationella arbetsorganisationen som består av tre parter, regeringar, fackföreningar och arbetsgivare. För svenskt vidkommande har det inte någon praktisk betydelse, eftersom vi har [Läs mer…]

Latin Kings fick kulturpris

[Ur nummer: 07/2004] LO:s kulturpris delades ut på kongressen. Det har som syfte att uppmärksamma och uppmuntra kulturarbetare som i sin gärning på olika sätt främjar fackföreningens grundläggande värderingar och kulturpolitiska mål. De nio pristagare [Läs mer…]