Faktaruta

[Ur nummer: 05/2004] Sveriges Konsumenter i Samverkan …bildades 1994 och består av 19 medlemsorganisationer, bland dessa märks till exempel Jordens vänner, Unga allergiker, Förbundet Djurens rätt och Veganföreningen i Sverige. Direkt medlemskap är möjligt men [Läs mer…]

Ägs av svenska bönder

[Ur nummer: 05/2004] Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. l Den ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charktillverkning. Koncernen har [Läs mer…]

LO:s kvinnor tjänar minst

[Ur nummer: 05/2004] För att hamna på låglönetrappan krävs en månadslön under 18 000 kronor i månaden. Det hade 1,2 miljoner löntagare (34 procent) år 2002. Denna grupp bestod till 75 procent av arbetare och [Läs mer…]

Vägrar bära munkavel

[Ur nummer: 05/2004] Stefan Hall, Livs klubbordförande på Procordia i Kumla sitter fortfarande i förhandlingar om övertalighet. Företaget ville stycka upp tur-ordningskretsarna i en för underhåll och en för produktion, men det kommer klubben inte [Läs mer…]

EU:s arbetsrätt spelar roll

[Ur nummer: 05/2004] EU:s minimiregler på arbetsrättens område påverkar visst Sverige. Vårt land har inte alls en så hög nivå på arbetsrätt och kollektivavtal som många tror. Flera av EU:s direktiv har tvingat Sverige att [Läs mer…]

LO-distrikt ger MUF en känga

[Ur nummer: 05/2004] Moderata Ungdomsförbundet, MUF, har tilldelats årets Känga av LO-distriktet i Stockholms län. Ungdomsförbundet får kängan för en ungdomsfientlig politik som uppmuntrar sommarjobbande ungdomar att strunta i de lagar och regler som finns [Läs mer…]

Exportpris till Ikea

[Ur nummer: 05/2004] Leif Fredriksson på Ikea Food Service AB har fått pris som årets Livsmedelsex-portör. Det är Export-rådet som delar ut priset för åttonde gången. Årets pristagare belönas för att mer än något annat [Läs mer…]