Mer medlemsnytta?

[Ur nummer: 06/2004] Nu har det kommit en utredning -”Ännu mer medlemsnytta” – som föreslår att förbundet centraliseras ytterligare på bekostnad av det demokratiska inflytandet på avdelningsnivå. Dessutom föreslås att avdelningarna skall ”beskatta” medlemmarna om [Läs mer…]

Projektet Eldrimner

[Ur nummer: 06/2004] Eldrimner har under sju år varit ett lokalt EU-projekt i Jämtland. Med åren har det kommit att spela en allt viktigare roll som resurs-centrum, nätverksskapare och kunskapsförmedlare när det gäller småskalig livsmedelsproduktion. [Läs mer…]

Småskalig produktion ska underlättas

[Ur nummer: 06/2004] Livsmedelsverket och Jordbruks-verket har fått regeringens uppdrag att tillsammans utreda och komma med förslag till hur lokal livsmedelsförädling ska främjas. – Det är viktigt att underlätta och främja småskalig livsmedelsförädling. Jordbrukare och [Läs mer…]

LO varnar för gästarbetssystem

[Ur nummer: 02/2004] LO:s chefsekonom, Dan Andersson, varnar i en debattartikel i Dagens Nyheter för både gästarbetssystem och lönedumping när den svenska arbetsmarknad öppnas för de nya EU-medborgarna. Han menar att regeringen inte har koll [Läs mer…]

Grattis ”Putte”!

[Ur nummer: 02/2004] Arne, ”Putte”, Larsson, som sedan många år sitter i Livs örbundsstyrelse, fyller 60 år den 11 februari. Grattis!

Lösmustaschen sitter på plats

Merhaba! Det är jag igen som har jobbiga tankar. Tiden rusar iväg och livsresan har gått vidare till april, våren har spänt ögona i min värld, någonstans bakom gardinerna lurar solstrålar, fjärilar och blommor på mig varje gång en ny dag randas. Jag öppnar ytterdörren och BAM! där slår den gudsförgätna solfan sitt bländande ljus rakt i ansiktet på mig, jag ser inget, så ljust är det, jag är blind. Jag är blind, skriker det i mitt inre, var är telefonen så att jag kan ringa till jobbet och säga att jag inte kan komma för jag har blivit blind? [Läs mer…]