Arbetsförmedlingen slår larm

Nr 4/2018

Arbetsförmedlingen riktar nu skarp kritik mot att Försäkringskassan tvingar så många sjuka att söka jobb. När det gäller långtidssjukskrivna är det en ökning de senaste tre åren på 350 procent, det vill säga från 1 900 personer till 8 600 personer som fått sin sjukpenning indragen och som hänvisats av Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för att söka jobb trots att de är sjukskrivna.
Källa: Dagens Eko den 19 mars och SVT nyheter den 20 mars.

Relaterade artiklar