Arbetsledaren ska ha nödvändiga kunskaper

Nr 6/2018

Arbetsledaren inom verksamheten ska enligt OSA besitta kunskaper för att förebygga samt hantera ohälsosam arbetsbelastning. Varje arbetsplats beskrivs som unik, vilket innebär att kunskapen måste anpassas.
Exempel på krav i arbetet kan vara arbetsmängd eller tidsgräns. Resurser för arbetet är sådant som avser att hantera kraven och uppnå målen, där arbetsmetoder, kompetens, möjlighet till återhämtning och stöd från chefer är exempel.

Relaterade artiklar