Fakta• Klass i Sverige

Nr 3/2018

Klass i Sverige är ett projekt som Katalys har satt igång med ett 30-tal forskare för att ta fram en sammanhållen klassanalys av det svenska samhället. Någon sådan har inte gjorts sedan 1980-talet.
Den grundläggande frågan är: Hur ser klassamhället ut 2018? Vilka roller spelar kön, etnicitet och rasifiering och geografi i klassamhället? Var går klassgränserna och vilka klasser är relevanta att tala om?
Syftet är att sätta klass på dagordningen. Inom projektet kommer ett 20-tal rapporter publiceras under våren 2018 och en sammanfattande bok före valet i september.
Under våren ska seminarier utifrån rapporterna hållas på ABF i Stockholm, men också i Göteborg, Malmö och Umeå.
Katalys är ett oberoende fackligt idé-
institut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Det startades på initiativ av 6F som utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Relaterade artiklar