Fakta • Avtalspensionen

Nr 2/2018

Alla livsmedelsarbetare på företag med kollektivavtal omfattas av Avtalspension SAF-LO som tjänas in från 25 års ålder och administreras av Fora som ägs av LO och Svenskt Näringsliv.
Varje år rapporterar arbetsgivare i januari in föregående års slutliga löner för samtliga anställda arbetare till Fora. Med denna lönerapport som grund beräknar Fora ut premien på 4,5 procent som ska betalas in för varje anställd.
Utöver det betalar även arbetsgivare på Livs avtalsområde in 0,9 procent i premie till deltidspension (2018) och ytterligare 2,64 procent i pensionspremie om den anställde valt avsättning till pension i arbetstidskontot (AT).
På mina sidor på fora.se finns information att hämta om både inrapporterad lön och premie. Ett årsbesked skickas ut i april.
Garantiregeln i kollektivavtalet kan åberopas om uppgifter i årsbeskedet från Fora inte stämmer. Det gäller då att skicka in blanketten KU 10, som Skattemyndigheten tillhandahåller, till Fora tillsammans med en blankett som kan laddas ner från Foras hemsida.

Relaterade artiklar