Fakta • De viktigaste kraven i LO:s valplattform

Nr 3/2018

1. Trygghet i vardagen
Investera för jobb och trygghet i båda stad och på landsbygd. Investera i vägar, IT och offentlig service. Särskild satsning på välfärd i mindre kommuner. Anställ fler i skolan, vården och omsorgen och stoppa den skadliga vinstdriften. Förbättra sjukförsäkringen. Höj pensionerna med målet att garanteras minst 70 procent av lönen i pension. Alla ska ha en lön att leva på. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige. Ordning och reda på hela den svenska arbetsmarknaden.

2. Fler och bättre jobb
Investera i infrastruktur såsom vägar, järnvägar, bredband och bostäder. Statens nyinvesteringar i trafikinfrastruktur bör öka till en procent av BNP. Livslångt lärande måste bli verklighet för alla. Satsa på yrkesutbildning och vuxenutbildning. Öka antalet studieplatser och gör studiefinansieringen mer generös. Gör det möjligt att kompetensutvecklas. Tillsvidareanställning på heltid ska vara en norm. Allmän visstid och hyvling av arbetstider måste upphöra. Löntagares arbetsmiljö måste förbättras. Stärk skyddsombudens roll.

3. Ökad jämlikhet
Ge alla barn samma möjligheter till kunskap oavsett förutsättningar. Se till att förskolorna och skolorna får resurser utifrån barnens behov. Genomför en kraftig satsning på fritids med fler anställda. Höj inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen och låt ersättningsnivåerna följa löneutvecklingen. Gör det billigare att vara med i a-kassan, ta bort karensdagarna och gör det enkelt att kvalificera sig för ersättning. Skatt ska betalas efter förmåga. Genomför en skattereform för rättvisare skatter.

Relaterade artiklar