Fakta • Facklig Kritik

Nr 6/2017

• Det internationella livsmedelsfacket IUL kritiserar livsmedelsbranschen för att tillverkade nanomaterial används i mat, på arbetsplatser och i förpackningar utan att de långsiktiga riskerna har utretts.
• I ett uttalande tillsammans med en rad miljöorganisationer påpekar IUL bland annat att försök på möss visar att titandioxid kan vålla genetiska skador.

Relaterade artiklar