Fakta • LO-rapporten ”Vägen till full sysselsättning”

Nr 7-8/2015

LO-ekonomernas rapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner” ska ut på remiss till de 14 LO-förbunden.
Några av kraven är:
* Lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad.
* Investeringar i infrastruktur, bostäder och innovation/forskning.
* Hårdare regler för banker.
* Heltid och tillsvidareanställning måste bli norm.
* Bättre barn- och äldreomsorg.
* Mer lika delad föräldraförsäkring.
* Mer regionalt anpassade arbetsförmedlingar.
* Fler arbetsmarknadsutbildningar.
* Förbättrad SFI.
* Garanti i tre steg mot långtidsarbetslöshet.
* Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen.
* Utbyggd vuxentutbildning.
Rapporten är skriven av Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom, Claes-Mikael Jonsson, chefsjurist på LO samt Sebastian de Toro, LO-ekonom. Dessutom har det funnits en extern referensgrupp. 24 underlagsrapporter har skrivits. Den innehåller att-satser till LO-kongressen 2016.
Rapporten går att ladda ner från LO:s hemsida.

LO-KONGRESS 2016
Temat för LO-kongressen 2016 är Dags att investera! Sverige kan bättre.
De 14 LO-förbunden, varav Livsmedelsarbetareförbundet är ett, har motionsrätt till LO-kongressen.
För Livs medlemmar som vill påverka LO-kongressen gäller att de måste skriva motioner till Livs förbundsmöte som hålls den 26 november.
Då spikas också kraven till avtalsrörelsen 2016. Deadline för att lämna in motioner är den 1 oktober.