Fakta • Skärpta krav på Systembolaget

Nr 1/2018

Regeringen har gjort ett förtydligande vad gäller avtalet med Systembolaget. Social och miljömässig hållbarhet är nu lika viktigt som kvalitet när Systembolaget väljer ut produkter och ställer krav på tillverkare.
Ändringen i avtalet tillkännagavs den 23 november.
I affärsmässig hänsyn inkluderas nu aspekter kring hållbart företagande i enlighet med internationella principer och riktlinjer såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat- och miljöpåverkan, affärsetik och anti-korruption
”Det kommer innebära att Systembolaget får bättre förutsättningar att agera ansvarsfullt, både när det gäller sortimentet och inköpsarbetet. Man kommer kunna ställa tydligare och mer långt-gående hållbarhetskrav på leverantörer och på de produkter som köps in”, sa socialministern Annika Strandhäll (S) i en kommentar till TT.