Fakta • SweNanoSafe

Nr 6/2017

• 2016 bildades SweNanoSafe, en nationell plattform för nanosäkerhet. Plattformen, som tillkom på regeringens initiativ, är ett samarbete mellan myndigheter, forskare och näringsliv. Målet är att öka kunskaperna om hur nanomaterial kan hanteras säkert och om potentiella miljö- och hälsorisker.
• SweNanoSafe är inrymt hos Swetox i Södertälje som är ett forskningscentrum med inriktning på säkra kemikalier och en giftfri miljö.

Relaterade artiklar