Fakta • Varför bry sig om något som är så litet?

Nr 6/2017

• Svaret är att nanopartiklar kan ha helt andra egenskaper än samma ämne i vanlig form. Ett annars helt ofarligt ämne kan till exempel bli skadligt i nanoform.
Det beror i sin tur på flera saker:
• Ett finfördelat material har oerhört mycket större yta än samma volym av materialet i fast form (tänk bara på vad som händer med den sammanlagda ytan om du delar en ostbit i två delar, sedan i fyra delar, och så vidare). Att ett stort antal atomer sitter i ytskiktet gör att nanomaterialet mycket lättare reagerar med andra ämnen.
• Nanopartiklarna är så försvinnande små att de kan passera genom de flesta av kroppens membran och barriärer.
I nanovärlden gäller inte den klassiska mekaniken utan den mer svårförutsedda kvantmekaniken som tar över på atomnivå.
• Nanopartiklarnas egenskaper kan dessutom variera starkt beroende på om det är små (ned till en nanometer) eller större (upp till 100 nanometer). Partiklarna kan dessutom hopa sig till större ansamlingar som helt eller delvis behåller nanoegenskaperna.

Relaterade artiklar