Nej till snus i EU

Nr 5/2018

I april sa EU-domstolens generaladvokat i ett preliminärt utlåtande nej till Swedish Matchs begäran om att få sälja snus i resten av EU. Beslutet är inte bindande men ger en fingervisning om det utslag som EU-domstolen väntas fälla i sommar.
Sverige har idag ett undantag från EU:s snusförbud och snusföretagen har länge försökt sälja sina produkter i resten av EU. Det marknadsledande snusföretaget Swedish Match har lämnat in en ny förfrågan med anledning av att EU-domstolen tillåtit försäljning av e-cigaretter.
I utlåtandet konstaterar generaladvokaten att ny forskning tillkommit sedan EU-domstolen prövade frågan 2004, men kommer fram till att den nya forskningen om rök- och snusvanor inte förändrar läget. Rekommendationen blir att förbudet inte ska lättas.

Relaterade artiklar