Norrbottens-gårdens slakteri

Nr 1/2018

Norrbottensgårdens slakteri startades av en grupp bönder från Norrbotten och Västerbotten. Initiativet togs efter att Swedish Meats (numera HK Scan) 1999 beslutat att lägga ned sitt slakteri i Luleå. Ett tiotal anställda slaktar och styckar kött som sedan levereras till dotterbolaget Nordchark.