Vår tids största hälsoproblem

Nr 6/2018

Som en följd av hur arbetslivet utvecklats har många fysiskt krävande arbeten försvunnit men istället har nya problem uppstått i form av psykiskt krävande belastning. Mellan åren 2011-2016 mer än fördubblades sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser. Hela 38 procent av arbetstagarna lider av arbetsrelaterad stress, vilket gör det till vår tids största folk-hälsoproblem.
Källa: Försäkringskassan, Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar, 2017

Relaterade artiklar