Sjukförsäkring ses över

Nr 5/2018

Regeringen har beslutat att se över sjukförsäkringen. Sjuka som nekats sjukpenning efter 180 dagar har väckt många frågor. Försäkringskassans tillämpning av begreppen ”normalt förekommande arbete” samt ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmågan ska därför granskas.

I förra numret av Mål & Medel berättade vi om Jan Andersson och Ing-Marie Norlander som trots att de var sjukskrivna, av Försäkringskassan ansågs friska nog att klara ett ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden. Försäkringskassan avslog deras ansökan om sjukpenning och krävde att de skulle vända sig till Arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb.
Det här har drabbat många. Det har också märkts på antalet rättsfall hos LO-TCO Rättsskydd. Kritiken från Livs och andra LO-förbund har varit massiv när det gäller Försäkringskassans agerande och det har förts fram krav till regeringen på en förändring.
Kritiken har hörsammats av regeringen.
– En trygg och välfungerande sjukförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. En utmaning är att säkerställa att myndigheterna samverkar tillräckligt i sitt arbete för att ge människor det stöd man behöver. Sjukförsäkringen ska vara trygg och behöver moderniseras, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen, som tillsatts för att se över tillämpningen av begreppen, ska vara klar senast den 30 oktober 2019. Utöver denna utredning har regeringen även utsett en nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkringsprocess som ska vara klar med sitt uppdrag senast den 30 april 2020.
Det har även stormat kring Försäkringskassan av andra skäl under våren.
En granskning som Dagens ETC gjort av Försäkringskassans arbetsmetoder visar att handläggare som gett fler avslag vid ansökan om sjukpenning premierats med högre lön och andra förmåner. Något som också bekräftats i en undersökning bland arbetsplatsombuden på Försäkringskassan som ST-facket genomfört.