Fakta • IUL:s avtal med Systembolaget

Nr 1/2018

IUL, livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, tecknade den 24 augusti ett samförståndsavtal med Systembolaget som är verksamt i Sverige men har en leveranskedja som är internationell. Även IUL-anslutna Unionen som representerar Systembolagets butikspersonal har undertecknat avtalet.
Bakgrunden till avtalet var en ömsesidig oro för arbetsvillkoren i Systembolagets leveranskedja, i synnerhet vad gäller råvaror. Enligt avtalet ska regelbundna möten hållas för att utbyta information och diskutera frågor som IUL tar upp.
Avtalet lyfter fram det gemensamma intresset att förbättra arbetsvillkoren i alkoholindustrin och dess leveranskedja, till exempel att arbetarnas rätt att organisera sig fackligt och att avtalsförhandla.