Givande fackligt politiskt utbyte

Nr 4/2018

Ordförande Goran Milic och organisationssekreterare Marija Grbic i SSSV i Vojvodina i Serbien besökte det socialdemokratiska partidistriktets expedition i Skaraborg för ett fackligt politiskt utbyte.
LO-distriktet i Västsverige har ett Olof Palmeprojekt
i Vojvodina i Serbien som pågått i flera år. Det handlar om demokrati och facklig verksamhet som ungdomsarbete och jämställdhetsutbildningar.
Det var en intressant dag och ett givande utbyte som vi som är fackligt aktiva i Livs och LO-distriktet deltog i. Vi fick möjlighet att berätta om hur demokratin inom facket fungerar, att motioner som skrivs kan leda fram till beslut i riksdagen som innebär förbättringar för medlemmarna. Vi redogjorde också för Livs tjejsatsning och att syftet är att stärka de kvinnor som deltar.
Razija Avdic & Lena O Jenemark