Hur smakar framtiden?

Nr 4/2017

Mottot för vår kongress är ”Med smak för framtiden”. Vad tänker man när man läser det? Jag tänker på det vanligt förekommande och i vissa sammanhang missbrukade ordet hållbarhet. För om vi ska kunna känna smaken av framtiden så måste vi på något sätt tänka hållbarhetsmässigt på alla nivåer. Inte bara i miljöhänseende, men även i lönehänseende. Vi kommer inte känna smaken av framtiden om vi samtidigt tycker att den ersättning/lön vi får för att sätta smak på densamma är för låg.
Vår uppgift som förbund och förtroendevalda i Livs måste vara att arbeta för en hållbar framtid för alla medlemmar, inte bara se det som viktigt att få till ett bra avtal i år utan även på något sätt skapa förutsättningar för framtida avtalsförhandlingar.

Det gäller även när vi väljer en ny ledning i förbundet. Det är lätt att vara populistisk och välja vad/vem som är bra för förbundet för stunden, men även här måste vi ha ett hållbarhetstänk. Vad jag menar är att de personer som ska leda och verka för en bra utveckling av vårt förbund, måste kännas rätt i ett längre perspektiv. En annan sak som jag funderar mycket på är hur vi jobbar med det fackligt-politiska i vårt förbund. I min värld så pågår det alltid en valrörelse vare sig det är valår eller inte. Detta år 2017 är det kyrkoval och det brukar vara ointressant för de flesta, vilket är tråkigt.

Det borde vara intressant av den anledningen att det var denna väg, via kyrkovalen, på lokal, regional och riksnivå som SD lyckades komma in i finrummet med sin politik. Hade alla som har möjlighet att rösta i dessa val insett vad som höll på att hända så kanske den fortsatta resan för detta parti hade kunnat bromsas upp.
Uppenbart är att om vi ska kunna leva upp till vårt motto under nästa kongressperiod måste vi på alla plan bekämpa det som i mina ögon är ett arbetarfientligt parti. Och en väg är att använda sig av sin demokratiska rättighet att göra sin röst hörd när det är val. Och då spelar det inte någon roll vilket val det är, kyrkoval i år, allmänna val nästa år, EU-val om två år.
Stefan Hortlund