Jag visste inte vad jag röstade på

Nr 5/2018

När jag var 18 år röstade jag på Sverigedemokraterna (SD). Visste jag vad det var jag röstade på? Nej. Har jag lärt mig min läxa? Ja.
Väldigt många går till valurnorna och lägger sin röst utan större kunskap om partiernas framtidsvisioner och utopier.
Men hur skulle resultatet bli om alla blev varse om partiernas agendor? Om vi alla läste på? En del väljer att rösta på Moderaterna (M) för att de vill ha lägre skatter, men på bekostnad av vadå? Om vi sänker skatterna, vad kommer sänkas då? Hur kommer vården se ut? Hur kommer skolorna och äldrevården att utformas? Och med en röst på M, hur kommer mitt arbetsliv bli? Hur mycket kommer de sänka min lön med, och hur säker är anställningen för mig som fackligt aktiv på min arbetsplats om Las tas bort? Helt plötsligt så kommer ingen vilja engagera sig för sina medmänniskor av rädsla för att förlora sitt egna jobb.
Och en röst på SD, för att ”flyktingarna kostar för mycket”. Flytta fokus istället till de riktiga ”bovarna”. Vet ni hur mycket bättre vår välfärd hade kunnat vara om de allra rikaste inte hade skyfflat skattepengar ut ur landet? Så att beskylla människor som flyr för sina liv är helt befängt.

Socialdemokraterna (S) har byggt Sverige, tillsammans med alla oss arbetare. En röst på S är en röst på en framtid där vi säger att alla är lika mycket värda och ska ha samma förutsättningar. Ett parti som strävar efter att göra det bättre, för alla.
Frågorna är: varför är vi så okunniga? Varför finns inget intresse av att läsa på? Allt är politik! Från mödravård, till skola, till äldrevård. Från livets första steg till ditt sista andetag. Hur vill jag att min och mina ofödda barns framtid ska se ut?
Sarah Svensson