Lönsamhet är inte fackets uppgift

Nr 10/2017

Svar på insändaren i nr 9 ”Företag och fack firar Pride på Spendrups”
Det är ledsamt att som medlem i Livs slå upp senaste numret av Mål & Medel och se hur Pride används som ursäkt av fackliga kamrater för att måla upp en bild av gemensamma intressen hos både företag och fack som inte bara går emot den fackliga idén utan även emot den faktiska verklighet många av oss livsmedelsarbetare och andra arbetare lever under.
Hur det är att jobba på Spendrups i Grängesberg har jag ingen uppfattning om, men att ta företagets vilja att samarbeta i frågan om regnbågsflaggande som intäkt för att vi skulle ha samma mål och intressen är dels uppenbart felaktigt och snudd på en skymf. Fackets uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen, inte att ansvara för företagets lönsamhet! Må så vara att dessa två
ibland kan sammanfalla, men den sekund facket axlar ansvaret för företagets profit så har det spelat ut sin roll.
Jag är inte medlem i Livs för känslan av att få vara delaktig, jag är inte medlem för att se till att VD:ns lönekuvert i miljonklassen är ännu större i år än vad det var året innan. Hur delaktiga och värderade hade till exempel arbetarna på Findus i Bjuv behövt känna sig för att kunna betala hyran med sina känslor medan fabriken lades ner i lönsamhetens namn?
Nej, jag är medlem i facket för att kunna stå emot när arbetsgivaren föreslår löneökningar som inte ens täcker inflationen, jag är för att ha skyddsombud som står emot den tidspress och bristande säkerhetsarbete som är delansvarigt till att ca 40 personer dör på jobbet varje år, jag är medlem för att kollektivt kunna ta kampen för den som blir negativt särbehandlad på grund av kön eller sexuell läggning, jag är medlem för att min lön ska betalas ut korrekt och för att inte behöva förlita mig på företagets välvilja för att bli sedd som en människa och inte en maskin.
Att tillmötesgå ett fackligt förslag om att visa sitt stöd för HBTQ-personers rättigheter är självklart jättepositivt, men det krävs mer än uppvisandet av grundläggande mänsklig anständighet innan man kan påstå att den med tunga lyft har samma intressen som den med tung plånbok.
Patrik Berg, mejeriarbetare.

Relaterade artiklar