Om kameraövervakning på jobbet

Nr 12/2017

Läste i Mål & Medel nummer 10/2017 att HK Scan ville syna slakten med kameraövervakning, och att koncernfacksordföranden Mikael Ringqvist var rädd att djurrättsaktivister skulle sitta och syna dessa filmer. Då kommer frågorna:
• Kommer HK Scan att lägga ut dem på Youtube, Instagram eller Flashback?
• Var kommer dessa djurrättsaktivister att kunna se dessa filmer?
Sedan säger han att det är upp till varje lokal klubb att förhandla fram ett lokalt avtal.
• Varför inte göra det på koncernnivå så vet alla vad man skall rätta sig efter?
Jan Dahl

Svar direkt: I koncernfacket har vi kommit överens om ett ramavtal för att videobevaka processen.
Sedan ska de lokala parterna vara överens om kamerornas placering för att medlemmarnas integritet ska skyddas.
I ramavtalet regleras strikt vilka som är behöriga att se materialet.
Mikael Ringqvist
Koncernfacksordförande, HK Scan