(S)ätt tyngd bakom orden

Nr 4/2017

Sätt tyngd bakom orden om ett modernt och tryggt arbetsliv. Sedan valet har jobben blivit fler och arbetsmarknadspolitiken stärkts. Initiativ har tagits för att ställa krav på löner och villkor i upphandlingar samt för att riva upp Lex Laval. Det är mycket bra. Men anställningstryggheten har hamnat i skymundan.
När Socialdemokraterna nu samlas till kongress befinner sig den svenska modellen under hård press. Det ställer krav på att en samlad arbetarrörelse formulerar en linje för en trygg arbetsmarknad.

Inför partikongressen vill vi lyfta fram tre viktiga förslag:
1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Tidsbegränsade anställningar ska vara tydligt motiverade, inte användas på godtycklig grund med stöd i lagstiftning.
2. Sätt stopp för hyvling av arbetstid. Efter flera uppmärksammade fall där arbetsgivare hyvlat ner arbetstider är det uppenbart att kryphålen i LAS måste täppas till.
3. Rättvis avdragsrätt – gör fackföreningsavgiften avdragsgill. På samma sätt som företag kan dra av sitt medlemskap i arbetsgivarförening bör arbetare kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten.

En stark fackföreningsrörelse och ett rakryggat Arbetareparti kan – och har till uppgift – att göra skillnad. I grunden är det en fråga om anständighet. I vårt Sverige ska ingen behöva sova med mobilen under kudden, över en natt påtvingas en lägre sysselsättningsgrad eller hoppa runt bland otrygga anställningar.

På svensk arbetsmarknad ska heltid vara norm. Arbetsmarknadens parter ska vara starka och jämbördiga. Anställningstrygghet en självklarhet.
Dit ska vi. Låt oss sätta rejäl politiskt tyngd bakom orden.
Adrian Ericson (S),
kongressombud från Jönköping
Ann Johansson,
ordförande Handels avd. 9
Mikael Andreasson,
ombudsman, HRF avd. 55 öst
Ola Palmgren,
facklig ledare för SSU
Madelene Kohut,
ungdomssekreterare
LO Småland-Blekinge, Livs