Spännande inspirationsdag

Nr 11/2017

Den 5 oktober klockan 09.30 slogs dörrarna upp på Örenäs slott för våra kvinnliga medlemmar och förtroendevalda i region Syd, 26 kvinnor från olika delar av regionen var närvarande vid vår Inspirationsdag.
Dagen började med att Lisa Bakija Andersson och Neziya Rahman berättade om sin fackliga resa inom Livs. Tanken bakom talen var först och främst att inspirera kvinnor till att våga arbeta mer fackligt, ett bevis på att det faktiskt går att komma någonstans inom det fackliga även om du är kvinna.

Därefter fick alla deltagare presentera sig och berätta hur deras arbetsplatser ser ut, om det är jämställt på arbetsplatserna och hur det ser ut i deras klubbstyrelse, om de har några kvinnor som har uppdrag där. Och i många fall var faktiskt klubbarna väldigt jämställda, vissa klubbar hade till och med fler kvinnor än män i styrelsen.
Efter lunch var det dags för de inbjudna talarna Hanna och Håkan från FC Rosengård. De berättade mycket om FC Rosengårds resa, hur ledare och medarbetare ska bete sig för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. De berättade även mycket om vilken attityd man ska gå in med i olika situationer, att man måste äventyra sina rädslor ibland för att man inte ska stanna på samma plats hela livet, att man alltid ska gå in med en så positiva attityd som möjligt i allt man ska komma att göra.

Det är första gången som region Syd håller i en inspirationsdag för kvinnor och att se att dagen var så uppskattad och att så många dök upp gör en otroligt stolt över att vara en del av allt det här.
Vi hoppas och tror att vår inspirationsdag del 2, som hålls den 20 november, kommer att bli lika spännande och framgångsrik som denna blev och vi hoppas att lika många kvinnor dyker upp även då. Slutligen vill vi tacka alla som tog del av denna dag med oss!
Michelle Malmberg,
jämställdhetsansvarig region Syd