Valet borde inte vara så svårt för oss arbetare

Nr 6/2018

Höstens val borde vara ett enkelt val för oss som är arbetare. De flesta som läser detta vet att arbetar-
rörelsen, det vill säga den fackliga delen, en gång i tiden startade arbetarpartiet socialdemokraterna.
Jag och fler med mig gläds över att vi i dag har ett parti som även driver de fackliga frågorna och då vill jag nämna några som är speciellt viktiga.
Regeringen har under denna mandatperiod rivit upp Lex Laval och facken kan idag kräva kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor till exempel löner, pensionsavsättning vid upphandling av varor och tjänster i kommuner och landsting.

Jag vill även nämna att man från fackets sida inte vill se en lönedumpning i Sverige och att facket fått gehör för att utländska företag måste registreras hos Skatteverket för ökad insyn och kontroll. Den nuvarande rege-ringen värnar även om arbetsmiljön genom att satsa på fler arbetsmiljöinspektörer och forskning som den föregående moderatledda regeringen lade ner. Den nuvarande regeringen har även återinfört avdragsrätt för fackföreningsavgiften och infört a-kasseersättning för fackligt förtroendevalda med uppdrag som förvärv som drabbas av arbetslöshet.
Jag vill nämna detta för att det är viktigt nu och för framtiden, att vi har ett samarbete och samverkan med det socialdemokratiska partiet för att få gehör för de fackliga frågorna som är så viktiga för oss i vår vardag. För ni ska inte tro att en moderatledd eller SD-ledd regering kommer att driva dessa fackliga frågor efter den 9 september.
Jag vill även avslutningsvis i skrivande stund betona att Sverige går bra! Arbetslösheten ligger på 6,2 procent, bostadsbyggandet har kommit igång och även satsningar på skola, vård och omsorg. Detta är tack vare att denna regering fördelar pengar till kommuner och landsting vilket inte den förra regeringen gjorde.
Men fortfarande återstår mycket arbete inom trygghet och välfärd och då betonar jag de fackliga frågorna som en försämring av lagen om anställningsskydd, skrotad strejkrätt och sänkta löner som borgarna kan komma att driva igenom om dom får makten. Skillnaden har aldrig varit så stor som den nu är för den som arbetar och får ta del av vår välfärd.

Så valet borde inte vara så svårt, tycker jag, för den svenska modellen måste utvecklas och inte avvecklas men det beror på dig och om vi får en socialdemokratiskt ledd regering efter den 9 september.
Robert Kuusikko