Vi behöver våra jobb i Sverige

Nr 4/2018

Läste ledaren i Mål & Medel, nr 3-2018, angående företag som flyttat sin produktion utomlands, som Slotts, Läkerol, Findus och nu senast risken att Göteborgs Kex flyttar till Lettland.
Lite reflektioner från mig som funderat över det som jag tidigare läst om bakgrunden till att Findus i Bjuv flyttade iväg sin produktion, en nedläggning som var en katastrof.
Vi litar på våra politiker och de leker med våra jobb som de borde värna om. Vi kanske borde sätta lite mer press på våra politiker som bestämmer och påverkar vårt samhälle och våra jobb.
En eloge till livsmedelsbolaget Foodhills AB som nystartar i Findus gamla lokaler i Bjuv.
Vi behöver våra jobb i Sverige så bygg Nordens bästa kexfabrik här.
Björn Friberg