Sjukförsäkring ses över

Regeringen har beslutat att se över sjukförsäkringen. Sjuka som nekats sjukpenning efter 180 dagar har väckt många frågor. Försäkringskassans tillämpning av begreppen ”normalt förekommande arbete” samt ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmågan ska därför granskas. [Läs mer…]