Dagsvers Victor Estby

Murare och betong-arbetare löper trefaldig risk att utveckla ledgångsreumatism, visar en ny studie. Orsaken kan vara farliga ämnen på arbetsplatserna. Murarsång Du murar väggar till ett bo, en varm och skyddad sfär. Dit folk kan [Läs mer…]

Poddradio om klass

”Lite tillspetsat skulle man kunna säga: Att engagera sig fackligt och prata ihop sig på jobbet handlar om att man bildar en berättelse om sig själva som skiljer sig från ledningens berättelse om oss och [Läs mer…]

Elcykel nu i ropet

En cykel? Nej, snarare ett nytt slags motorfordon. Elcykeln är ett smidigt transportmedel som ger en viss motion utan att föraren behöver bli genomsvettig. Jag flyger fram. Åtminstone känns det så. Det här är nämligen [Läs mer…]