DAGSVERS: Victor Estby

Migration har länge ansetts vara den viktigaste valfrågan. Bildningssång till varje verkligt demokratiskt riksdagsparti inför valet Se spegeln där din blick är blek och rensad, en smalnad bild, du gör dig mest begränsad. En spegelbild [Läs mer…]

Dagsvers  Victor  Estby

Inför valet har Svenskt Näringsliv uppmanat sina arbetsgivar-organisationer att säga nej till politik på jobbet. Livsmedels-företagen har skickat ut ett cirkulär med riktlinjer om att politiska tal bara bör tillåtas utanför arbetstid och bara om [Läs mer…]