Inget klös i avtalen

[Ur nummer: 02/2003] Inte sakta och sövande utan i ett rasande raskt tempo är det fackliga inflytandet på lokal nivå på väg att malas sönder och samman. På många arbetsplatser har enskilda individers anställningstrygghet idag [Läs mer…]

En olägenhet för oss alla

[Ur nummer: 12/2004] Sett utifrån ett stockholmskt grodperspektiv kan knappast någon under de senaste fyra veckorna ha undgått den fylliga massmediala informationen att ”fackpampar”, företrädesvis med hemhörighet i Livs avdelning 4 Stockholm, i skydd av [Läs mer…]