Arla satsar i Sverige

Arla kommer att investera i samtliga 13 svenska mejerier under 2018. Investeringarna ökas från förra årets 360 miljoner kronor till 760 miljoner kronor. Den största investeringen sker i Linköpings mejeri med cirka 230 miljoner kronor [Läs mer…]

Fakta• Klass i Sverige

Klass i Sverige är ett projekt som Katalys har satt igång med ett 30-tal forskare för att ta fram en sammanhållen klassanalys av det svenska samhället. Någon sådan har inte gjorts sedan 1980-talet. Den grundläggande [Läs mer…]

Andréas Frögren

Arbetslivserfarenhet: Började som truckförare på lagret och blev senare maskinoperatör i packen, sedermera mjöllossare och är nu teamledare på pastafabriken Lantmännen Cerealia Järna, samt regionalt förtroendevald, vice ordförande på Livsklubben och huvudskyddsombud. Fritidsintressen: Umgänge med [Läs mer…]

Fakta arbetslivsmuseum

Uppsalas Industriminnesförening är medlem i den stora riksföreningen Arbetsam, där 450 arbetslivsmuseer i Sverige ingår. Museets adress är Salagatan 16 A i Uppsala. Mer info se Facebook och hemsidan www.uppsalaindustriminnesforening.se