Kunskapscenter skapas för allergi

Med hjälp av projektpengar från Arvsfonden ska ett nytt nationellt kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet byggas upp. Det är ett samarbete mellan Centrum för Allergiforskning, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen.

Danish Crown köper upp

Uppköp. I slutet av februari meddelade Danish Crown att man avsatt 5 miljarder danska kronor för att köpa nya företag. Målet är skapa större förädlingsvärde. I mars köpte Danish Crown det danska pepperoniföretaget DK-Foods. I [Läs mer…]

HK Scan drar ner i Finland

HK Scan in-leder ett sparprogram i den finska verksamheten. Totalt kan upp till 211 personer sägas upp. Syftet är att öka produktivitet och konkurrenskraft. Varslet gäller fem orter, men inte för den nybyggda anläggningen i [Läs mer…]

EWC ska bildas i margarinbolag

Ett nytt europeiskt företagsråd (EWC) ska bildas i Upfield Foods som är Unilevers gamla margarindel. Den som leder arbetet är Lars Erlandsson, Livs klubbordförande på margarinfabriken i Helsingborg. – Det ska bli superspännande. Det är [Läs mer…]

Om rätten till sympatiåtgärd

Svenskt Näringsliv och Moderaterna har länge velat begränsa den fackliga konflikträtten, däribland rätten till sympatiåtgärd. Hamnkonflikten i Göteborg har fungerat som det starkaste argumentet för en begränsning, men efter uppgörelsen mellan parterna den 5 juni [Läs mer…]

Fria fackförbund attackeras i Algeriet

Algeriets regering trappar upp kriget mot fackliga rättigheter och fria fackföreningar efter att FN:s arbetslivsorgan ILO tidigare i år presenterat en kritisk rapport på internationella arbetskonferensen. Algeriets fria fackföreningar står inför en ny våg av [Läs mer…]

Miljoner investeras i HK Scans slakteri

70 miljoner kronor investerar HK Scan i slakteriet i Kristianstad för att skapa effektivare produktion, bättre arbetsmiljö och bättre livsmedelssäkerhet. – Investeringen i slakteriet är mycket välkommen, säger Peter Ekström, huvudskyddsombud på HK Scan i [Läs mer…]