Ola tröttnade på trixandet

Ola Erhult avsade sig alla sina fackliga uppdrag på avdelningsnivå efter styrelsemötet, den 12 januari i år i Livs avd 4 Stockholm – Jag var så urless och förbannad, på allt trixande som skedde då, när vi skulle nominera avdelningens kandidater till Anna Johansson-Visborgs stiftelse. [Läs mer…]

Anna Visborg i dålig dager

[Ur nummer: 11/2004] I en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter ( 8/11) -”Facktoppar tog utsatta  kvinnors hyresrätter” – rapporterar tidningen om oegentligheter som skett  inom Anna Johansson -Visborgs Stiftelse. En stiftelse i vilken Livs [Läs mer…]

Läs mer om FIAN

[Ur nummer: 11/2004] Mer information om FIAN kan fås på www.fian-sverige.org och Fair Trade Centers studie kring företagsansvar kan tankas hem på www.fairtradecenter.se/ansvar.pdf. Den fackliga synen på världshandeln med livsmedel kan hämtas på IUL:s hemsida: [Läs mer…]