Småföretag står utan företagshälsa

Bland småföretag inom livsmedelsindustrin är anslutningsgraden till företagshälsovården mycket låg. Ännu färre bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete. De regionala skyddsombuden, RSO, rapporterar årligen om tillståndet. – Den stora frågan är hur jag som anställd på ett litet [Läs mer…]

Bageri fällt för sextrakasserier

En arbetsledare på ett bageri i Skåne har utsatt ett 23-årigt kassabiträde för sexuella trakasserier. Ägaren till bageriet döms i Arbetsdomstolen att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Johanna Nilsson, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, DO, [Läs mer…]