Småföretag står utan företagshälsa

Bland småföretag inom livsmedelsindustrin är anslutningsgraden till företagshälsovården mycket låg. Ännu färre bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete. De regionala skyddsombuden, RSO, rapporterar årligen om tillståndet. – Den stora frågan är hur jag som anställd på ett litet [Läs mer…]