Tvist om felaktiga löner

Livs hävdar att Arla brutit mot lagen och kollektivavtalet Många anställda inom Arla Foods har fått felaktiga löner. Det nya lönehanterings­programmet har inte fungerat. Livs hävdar att företaget brutit mot både kvittningslagen och kollektivavtalet och [Läs mer…]