Fick skadestånd efter chefens sextrakasserier

Nr 9/2017

Det är diskriminerande om någon mot din vilja stirrar på din kropp eller om du hela tiden tvingas höra sexuella skämt eller andra nedsättande ord på din arbetsplats.
Sexuella trakasserier kan både vara att någon tar på dig mot din vilja eller att du hela tiden måste stå ut med grova sexuella skämt trots att du sagt ifrån att du inte vill höra sådant.
Det här har Arbetsdomstolen (AD) förklarat i en dom. Det gällde ett bageri där en ung kvinna, här kallad Eva, arbetade i kassan. Under ett halvårs tid trakasserade en av företagets högre chefer Eva mer eller mindre flera gånger i veckan. Han stirrade ofta på hennes bröst, ställde sig nära henne och fällde kommentarer om hennes kropp. Eva sade vid flera tillfällen ifrån, men då blev chefen arg.
När den här chefen var på arbetsplatsen fanns en jargong med mycket grova sexuella skämt bland bagarna. Bakverken jämfördes med olika könsdelar. Och det var chefen som var mest aktiv. När han inte var där, minskade de grova skämten. Andra kvinnor som tidigare arbetat på bageriet hördes som vittnen i rättegången och hade utsatts för samma förnedrande behandling som Eva. Eva tyckte det blev mer och mer obehagligt på jobbet och kände sig osäker. Till slut brast det, hon berättade allt för sin pojkvän och blev sjukskriven.

Företaget polisanmäldes och diskrimineringsombudsmannen stämde företaget inför AD för brott mot diskrimineringslagen.
Du har säkert själv varit med om sexuella eller andra nedsättande skämt eller uttryck på din arbetsplats. Allt är inte olagligt. Men även sådant som för andra kan uppfattas som harmlöst eller isolerat, kan bli diskriminerande om det upprepas och den som känner sig drabbad har förklarat att det är kränkande.
Det räcker alltså med att en person känner sig trakasserad. Då ska jargongen omedelbart upphöra. Och det är arbetsgivaren som ska sätta ned foten och kräva att det slutar. I Evas fall var det alltså en av de högsta cheferna som stod för trakasserierna och fick igång de andra. Eva var i underläge gentemot sin chef som utnyttjade situationen och kränkte Evas värdighet, Det gör hela fallet ännu mer anmärkningsvärt och fullständigt oacceptabelt.

AD såg allvarligt på den här händelsen och dömde företaget att betala 50 000 kronor i skadestånd till Eva, vilket är ett ganska högt skadestånd.
Nu var det här ett brott mot diskrimineringslagen. Men man kan också se det som ett allvarligt arbetsmiljöproblem att tillåta grova sexistiska skämt som medför att någon som jobbar känner obehag, men kanske inte vågar säga ifrån eftersom han eller hon är rädd att förlora jobbet eller kanske bli isolerad. ”Har du ingen humor, tål du ingenting” kan det låta.
Men du ska inte behöva tåla skämt som är kränkande eller där du känner att din värdighet ifrågasätts. Ett sådant språkbruk är inte nödvändigt för att kunna utföra arbetet. Däremot är en trygg arbetsmiljö nödvändigt för att du ska känna dig säker på jobbet och inte behöva undvika vissa personer som du vet kommer med dåliga och onödiga skämt.
Tänk på att det är din upplevelse som är den viktiga. Att du kanske tycker om dina arbetskamrater, men inte deras snack. Ett sätt kan vara att du helt enkelt berättar det för dem. De allra flesta accepterar det och tänker sig för nästa gång.
Hjälper inte det, kontakta facket som då får ta upp det med dina chefer.
Du kan läsa mer om den här domen som heter AD 56/16 här: http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1528&lngLangID=1
Pär Trehörning