Antologi om vändpunktsåret 1917 – reform eller revolution?

Nr 3/2018

Samhällsförändringar är processer över lång tid, men ibland sker intressekonflikter och sociala motsättningar som gör att vissa år framstår som vändpunkter, skriver Anne-Marie Lindgren i inledning till ”Då var det 1917”, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks årsbok. En intressant och välskriven antologi där några kunniga skribenter lyfter fram och belyser tillståndet och utvecklingen i landet detta betydelsefulla år. En av bokens fördelar är att redaktörerna lånat pennor från våra nordiska grannländer som skildrar samhällsutvecklingen hos dem, som också präglades av umbäranden under världskrigsdagar.

Här hemma växte armodet. För stora delar av befolkningen var bröd för dagen en evig kamp mot nöden. Dåliga skördar, krigsavspärrningar, ransoneringar, svarthandel och gulaschbaroners spekulationer mynnade ut i protester och hungerupplopp, som ledde till rättsliga och politiska efterspel. Bilder på köande kvinnor utanför livsmedelsaffärer kan vi se än idag, kanske utan att reflektera över dess rätta innebörd. Några minnesvärda konfrontationer skildras i boken.

Det politiska läget i landet var oroligt. Solidariteten sattes på prov, kriget ledde till splittring, fredsrörelsens försök att finna framkomliga vägar efter kriget misslyckades. Tankar på en demokratisk utveckling stod högt, året betecknas som ett genombrott för parlamentarismen och den representativa demokratins principer. Arbetarrörelsen var splittrad, Branting stred för en rösträttsreform, vänsterflygeln ville störta det bestående.
Boken skildrar ett intressant år, ger överblick och fördjupning samt tecknar porträtt av människor som präglade utvecklingen, deras namn har sen dess nära nog blivit symboliska.

Jag har läst boken ur två perspektiv, ett övergripande och ett personligt, som kommit mig nära.
1917 levde mina föräldrar. Då hade farsan i två år följt med sin far och två äldre bröder till verkstan. Min mor gick i skolan. Så här såg deras verklighet och villkor ut. Det är inte konstigt att deras drömmar handlade om det samhälle som senare byggdes upp och som generationerna efter dem plockade bort den ena grundstenen efter den andra från, innan det revs.
Antologi, Då var det 1917, Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek, 2017.