Berättarglädje i thriller om maoistisk brevbärare

Nr 4/2017

Dan Fränkel, Brevbärarens sista möte, Vulkan förlag 2016.
I april 1976 försvinner brevbäraren Bosse Jansson spårlöst och han är ännu inte återfunnen. Det är den verkliga händelsen som Dan Fränkel utgår från i sin roman. Resultatet är en spännande och lättläst thriller full med spioner och kärlek. Brevbärarens politiska hemvist är den maoistiska vänstern och i synnerhet Svensk-albanska föreningen.
Han är en sällsynt språkbegåvning och kunskaperna i albanska gör honom intressant inte bara för vänstern utan också för den östtyska säkerhetstjänsten . Snart är han inblandad i en storpolitisk sörja som han inte kan ta sig ur utan fara för sitt eget och andras liv. Jag tycker mig läsa in att Fränkel har stor respekt för sin brevbärare och samtidigt när ett hopp om att han fortfarande lever. Bägge sakerna gör det vanskligt att skriva om honom, och ibland vill jag komma brevbäraren närmare än vad författaren låter mig. Det är inte en överdriven respekt, vilket hade kunnat förstöra romanen, men ett vänskapligt och fantasifullt porträtt vars stora behållning inte är dokumentärt utan snarare Fränkels berättarglädje.
Henrik Johansson