Dagsvers  Victor  Estby

Nr 11/2017

Gravskrift över solidariteten

(Fritt efter författaren Erik Blomberg 1894-1965.)

Här skickas
en till medmänniska.
Bortvald i flärdtid.
Hemlandslös, värnlös.
Sänd till en krigszon
av välkända ombud.
Brottet var fredstörst.
Glöm honom också.