Dagsvers  Victor  Estby

Nr 2/2017

Enligt en ny Novus-undersökning finns det ett stort stöd för att anställa fler människor med funktionsnedsättningar. Resultaten vittnar om en stark sammanhållning och en bred strävan efter ökad mångfald.

Uppdaterat
För den som sedan länge tappat tron
på samhället och på dess konstruktion
som gör sig sämre och som ständigt sänker sig
kan finna hopp igen om landet tänker sig
att öppna sig där samhället inskränker sig
och tvärtom når sin självklara funktion.